Helyi fejlesztési stratégia

A LEADER ma az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának eszköze, az Európai Bizottság által kidolgozott négy közösségi kezdeményezés egyike volt. Az 1991-ben önálló programként induló kezdeményezés neve a francia Liaison Entre Actions pour le Development de l'Economie Rurale
(magyarul: Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében) megnevezés kezdőbetűiből származik. 

Célja, hogy a vidék fejlesztésére szánt uniós források ne egymástól elkülönült területeken (oktatás,
egészségügy, mezőgazdaság, kultúra, vállalkozásfejlesztés stb.) és ne a helyi társadalom megkérdezése nélkül legyenek felhasználva, hanem integrált kezdeményezések által és a helyi politikai, gazdasági szereplők és civil szervezetek bevonásával.

Ennek érdekében minden LEADER térségben "Helyi Akciócsoport" jön létre, amelyet az önkormányzatok, a kistérség vállalkozói és a kistérség civil szerveződései alakítanak meg. Az akciócsoportok feladata a térség vidékfejlesztési stratégiájának kidolgozása, majd a rendelkezésre álló vidékfejlesztési forrásokat helyben, helyi pályáztatás útján, helyi elbírálással rendelik olyan projektekhez, amelyek a stratégiával összhangban állnak.

A Csík LEADER Akciócsoport ezeknek a követelménynek eleget tett, az Irányító Hatósság kiadta a Működési engedélyét, jóváhagyta a 3.235.460 euró fejlesztési keretösszegre vonatkozó stratégiáját, amelyet a térség szereplői pályázati úton használhatnak fel három különböző területen 2016-2020 között:

Gazdaságélénkítés: 4 intézkedés vállalkozások fejlesztésére, fiatal gazdálkodók támogatására és a szociális gazdaság megerősítésére, a keret 34%-ának felhasználásával.

Gazdasági és társadalmi szereplők együttműködése: 3 intézkedés mezőgazdasági integrációk kialakítására, a természeti környezet megőrzésére és a helyi szereplők közötti együttműködés kialakítására, a fejlesztési keret 9%-ának felhasználásával.

A vidéki életminőség javítása: 4 intézkedés a falufejlesztésre, az épített örökség megőrzésére, közösségi központok kialakítására és a civil szervezetek fejlesztésére, a keret 57%-ának felhasználásával.

Alább elérhető román nyelven a 2020. szeptemberi módosításokat is tartalmazó Helyi fejlesztési stratégia:

Alább elérhető román nyelven a 2020. áprilisi módosításokat is tartalmazó Helyi fejlesztési stratégia:

Alább elérhető román nyelven a 2019. augusztusi módosításokat is tartalmazó Helyi fejlesztési stratégia:

Alább elérhető román nyelven a 2019. februári módosításokat is tartalmazó Helyi fejlesztési stratégia:
Alább elérhető román nyelven a 2018. szeptemberi módosításokat is tartalmazó Helyi fejlesztési stratégia:

Alább elérhető román nyelven a 2018. januári módosításokat is tartalmazó Helyi fejlesztési stratégia:


Alább elérhető román nyelven a 2017. novemberi módosításokat is tartalmazó Helyi fejlesztési stratégia:


Alább elérhető román nyelven a 2017. májusi módosításokat is tartalmazó Helyi fejlesztési stratégia 


  • CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor
Helyi Fejlesztési Stratégia, előző változatok (román nyelven):

Copyright © 2017 Csík Leader