Documente

Prezentări și materiale informative de la conferința ”Protejarea patrimoniului cultural prin proiecte LEADER” de la Saschiz, 19 septembrie 2019:

Elemente de identitate vizuală:
Conform Ghidului de utilizare a elementelor de identitate vizuală pentru proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (Versiunea 05 - decembrie 2016) beneficiarii PNDR au obligația de a asigura transparența necesară privind alocarea și utilizarea fondurilor europene nerambursabile. 
În acest sens mai jos vă punem la dispoziție următoarele materiale publicitare:
  • Autocolant informativ publicitar (în format .pdf, editabil). Va fi aplicată de către beneficiarii PNDR pe toate mașinile, utilajele și echipamentele achiziționate prin proiectele finanțate cu fonduri europene, Autocolantul va fi realizat în cursul implementării proiectului și aplicat pe mașini, utilaje și echipamente în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data recepționării respectivelor bunuri.
Fișe de verificare a conformității dosarelor Cererilor de plată (actualizat 20 septembrie 2018):
Informații publice:

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor GAL ”Csík”

Nota AM PNDR nr. 222078 din 26.03.2020 privind desfășurarea activităților în vederea implementării submăsurii 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, în cadrul Măsurii 19 Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER, ca urmare a apariției pandemiei COVID 19 - reguli aferente procesului de selecție a proiectelor

Studii LEADER
În vederea optimizãrii procesului de selecție a prioritãților din teritoriu, am subcontractat realizarea de studii locale în urmãtoarele teme:

Monumente istorice


Copyright © 2017 Csík Leader