Strategia de dezvoltare locală

LEADER este un instrument al politicii de dezvoltare rurală al Uniuni Europene. Lansată în anul 1991, a fost una dintre inițiativele comunitare elaborate de Comunitatea Europeană. Numele LEADER provine din inițialele "Liaison Entre Actions pour le Development de l'Economie Rurale" în limba franceză (în limba româna: "Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale").
Scopul principal este utilizarea resurselor destinate dezvoltării rurale asigurate de Uniunea Europeană pentru inițiative locale, prin implicarea actorilor politici economici locali și cu participarea societății civile, nu în domenii distincte (educație, sănătate, agricultură, cultură, economie, etc.) fără consultarea prealabilă a populației locale. 

Din acest motiv pe teritorul LEADER s-a format GAL-ul cu participarea autorităților locale, întreprinderilor locale și organizațiilor nonguvernamentale. Rolul lor este elaborarea strategiei de dezvoltare locală care se va implementa pe plan local prin derularea proiectelor corelate cu strategia locală.

Grupul de Acțiune Locală al Asociației LEADER ”Csík” s-a conformat acestor cerințe, a obținut autorizația de funcționare și dispune de un fond de dezvoltare de 3.235.460 euro destinață realizări strategiei de dezvoltare locală. Acest fond poate fi utilizat de către actorii locali prin proiecte în perioada de programare 2014-2020 în trei domenii diferite:

Cooperarea actorilor sociali și economici: 3 măsuri pentru înființarea formelor de integrare, protejarea patrimoniului natural și cooperarea actorilor locali, utilizând 9% din fondul de dezvoltare.

Dezvoltarea economică: 4 măsuri pentru sprijinirea și dezvoltarea întreprinderilor, instalarea tinerilor fermieri și consolidarea economiei sociale, reprezentând 34% din fondul de dezvoltare.

Îmbunătățirea calității vieții în mediul rural: 4 măsuri pentru dezvoltare rurală, ocrotirea patrimoniului construit, înființarea centrelor multifuncționale și dezvoltarea societății civile, cu utilizarea a 57% din fondul de dezvoltare.


Strategia de dezvoltare locală - varianta actualizată, luna noiembrie 2017:

Strategia de dezvoltare locală - varianta actualizată, luna mai 2017:

  • CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor

Variante anterioare ale Strategiei de Dezvoltare Locală:

Copyright © 2017 Csík Leader