2

Ştiri

 • Fișa măsuri

  [ 2016-03-25 ]

  Fișele măsurilor planificate sunt disponibile mai jos sau și pe ISSUU.

  mai departe

 • Adunarea Generală a membrilor Asociației LEADER „Csík”

  Adunarea Generală a membrilor Asociației LEADER „Csík”

  [ 2016-03-20 ]

  În data de 4 martie 2016 a  avut loc Adunarea Generală a membrilor Asociației LEADER „Csík”.

  mai departe

 • Întâlniri de lucru tematice

  Întâlniri de lucru tematice

  [ 2016-02-08 ]

  În această perioadă am derulat o serie de activități în vederea animării teritoriului, am organizat întâlniri de lucru tematice cu reprezentanții autorităților publice locale, a societății civile, a întreprinzătorilor, și cu membrii ai parteneriatului.

  mai departe

 • Întâlnirea GAL-urilor din Regiunea Centru

  Întâlnirea GAL-urilor din Regiunea Centru

  [ 2016-02-05 ]

  În data de 3 februarie 2016 la Saschiz a avut loc întâlnirea reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală din Regiunea Centru, în vederea alinierii măsurilor la așteptările perioadei de planificare 2014-2020.

  mai departe

 • Consultare strategie 2014-2020

  Consultare strategie 2014-2020

  [ 2016-01-22 ]

  După semnarea deciziei de finanțare pe sub-măsura 19.1, Asociația LEADER „Csík” a demarat promovarea, informarea și dezbaterea publică privind elaborarea strategiei de dezvoltare pe perioada de implementare 2014-2020.

  mai departe

 • Sărbători fericite!

  Sărbători fericite!

  [ 2015-12-23 ]

  Să adunăm putere din lumina pomului și din căldura căminului împodobit de sărbători pentru a păstra a sufletele noastre spiritul Crăciunului pe tot parcursul anului 2016!

  mai departe

 • Pregătim o nouă strategie pentru perioada de programare 2014-2020

  [ 2015-12-10 ]

  După încheierea perioadei de planificare anterioare, urmează să pregătim o nouă strategie pentru perioada de programare 2014-2020. Programul LEADER este un program de inițiativă comunitară, azi un instrument de dezvoltare rurală al Uniunii Europene.

  Aria LEADER ”Csík” cuprinde localitățile zonelor Casin, al Ciucul de Jos, Ciucul de Sus și Ghimeș.

  Așteptăm ideile de proiecte ale administrațiilor publice locale, ale întreprinderilor, a ONG-urilor și persoanelor fizice, în scopul de a le propune prin strategie spre finanțare în perioada 2014-2020.

  Consultarea publică în cadrul elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală al Asociației LEADER ”Csík” pentru perioada 2014-2020 se realizează prin mai multe metode:

  Aveți posibilitatea de a ne împărtăși ideile Dvs. în cadrul întâlnirilor organizate în teritoriul LEADER. Despre locul, data și tematica întâlnirilor veți găsi informații pe pagina web al asociației și prin afișe.

  Aveți posibilitatea de a ne împărtăși ideile Dvs. prin completarea chestionarului și depunerea lui în cutiile de colectare plasate la sediul Primăriilor sau prin completarea chestionarului electronic apăsând meniul IDEI DE PROIECT.

 • Perioada de programare 2014-2020 publicat

  [ 2015-09-01 ]

  Asociația LEADER „Csík” - în colaborare cu Adunarea Generală și comunele din teritoriu - în data de 29 mai 2015 a depus cererea de finanțare pentru sprijinul pregătitor în vederea elaborării strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2014-2020.

  mai departe

Copyright © 2017 Csík Leader