Consultare Plan Național Strategic 2021-2027

Consultare Plan Național Strategic 2021-2027
[ 2019-07-24 ]
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a demart consultările publice privitoare la viitorul Plan National Strategic  (PNDR în perioada 2014-2020) pentru perioada 2021-2027 prin chestionarea actorilor locali. 

Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală (FNGAL) dorește să încurajeze depunerea a cel puțin 7 chestionare din fiecare UAT component al fiecărui GAL (fermieri, autorități publice, școală, ONG-uri, biserică, etc.), pentru a avea un număr relevant de răspunsuri care vor contribui la îmbunătățirea printro mai bună acoperire teritorială a accesării fondurilor nerambursabile în zona rurală.

Trebuie demonstrat că Programul LEADER este unul de succes în România iar alocarea financiară viitoare să fie mai mare pentru abordarea CLLD in jurul valorii de 15% din totalul surselor rezervate dezvoltării rurale (propunerea de Regulament European avansează un procent de minim 5% pentru programul LEADER în perioada 2021–2027, iar în perioada actuală de programare 2014 -2020 România a alocat 7% pentru GAL-uri).

Pentru a face o analiză în paralel a rezultatelor și în vederea fundamentării argumentelor la consultările ulterioare, Vă rugăm să trimiteți chestionarele  de pe adresa proprie de e-mail Ministerului Agriculturii (pns2021@madr.ro), și pentru o centralizare teritorială în Cc și către GAL (office@csikleader.ro). Chestionarele completate pot fi trimise la adresele menționate până la data de 31 august 2019.DOCUMENTE:

înapoi

Copyright © 2017 Csík Leader