Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Despre finanțare

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
POCU/827/5/2/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” 
Titlul proiectului: „Operaționalizarea Centrului Multifuncțional din Comuna Mădăraș.” 
Beneficiar: Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală Și Socială 
Cod SMIS 2014+ 139817 

Numărul de identificare al contractului: POCU/827/5/2/139817, beneficiarul fiind ASOCIAȚIA CARITAS ALBA IULIA - ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂParteneri: ASOCIAȚIA LEADER "CSIK" 
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 4.653.666.82 lei 
Durata proiectului: 33 luni în perioada 01.04.2021 – 31.12.2023 

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locala LEADER ”Csík”, prin dezvoltarea furnizării de servicii integrate persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în cadrul Centrului Multifuncțional din Comuna Mădăraș. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
  • Îmbunătățirea condițiilor de viață și a nivelului de trai a cel puțin 100 de persoane vârstnice aflate în situații de dependență, sau persoane cu dizabilități prin acordarea de beneficii de asistență socială și servicii sociale adecvate nevoilor individuale, respectiv servicii de îngrijire la domiciliu.
  • Îmbunătățirea condițiilor de viață și a nivelului de trai a cel puțin 24 persoane vârstnice din grupul țintă prin implementarea unei metodologii inovative ”Centru de zi inter-generații”, implicând generația în vârsta și cea tânără în activități comune. 
  • Creșterea capacității de muncă a celor 100 de persoane adulte șomere, inactive în căutarea unui loc de muncă, asigurarea condițiilor fizice și de sănătate prin oferirea de servicii de asistență medicală comunitară, activități complexe de diagnostic. 
  • Reducerea numărului de persoane adulte aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate cu 53 persoane prin oferirea de sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii prin formare profesională. 
  • Reducerea numărului de persoane adulte aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate prin oferirea de sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii prin informare și consiliere profesională pentru cel puțin 126 persoane din grupul țintă, plasarea pe piața muncii, consilierea angajatorilor pentru obținerea unor facilități de angajare a beneficiarilor. 
  • Creșterea competențelor antreprenoriale a cel puțin 10 persoane șomere și inactive adulte aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială prin formare profesională 
  • Creșterea competențelor antreprenoriale a cel puțin 4 persoane adulte șomere sau inactive aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială prin acordarea de micro-granturi pentru înființarea de noi afaceri. 
  • Creșterea gradului de informare a cel puțin 40 de persoane vârstnice sau persoane cu dizabilități aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul LEADER ”Csík” prin asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială, etc. (soluționarea lipsei sau valabilității actelor). 
  • Creșterea gradului de informare generală a cel puțin 250 persoane, din care adaptat la nevoile speciale 26 persoane șomere și inactive si 84 persoane vârstnice si/sau persoane cu dizabilități aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din teritoriul LEADER ”Csík” prin campania de informare ”Generații pentru comunitate”. 
Teritoriul din județul Harghita căruia se adresează proiectul: Teritoriul Asociației LEADER "Csík" și anume: 1. Orașul Bălan, 2. Orașul Băile Tușnad, Carpitus; 3.Comuna Ciceu: Ciceu, Ciaracio; 4. Comuna Ciucsîngeorgiu: Ciucsîngeorgiu, Armăşeni, Armăşenii Noi, Bancu, Ciobăniş, Cotormani, Eghersec, Ghiurche, Potiond; 5. Comuna Cîrţa: Cîrţa, Ineu; 6. Comuna Cozmeni: Cozmeni, Lăzăreşti; 7. Comuna Dăneşti: Dăneşti; 8. Comuna Frumoasa: Frumoasa, Bîrzava, Făgeţel, Nicoleşti; 9. Comuna Leliceni: Leliceni, Fitod, Hosasău, Misentea; 10,. Comuna Lunca de Jos: Lunca de Jos, Baraţcoş, Poiana Fagului, Puntea Lupului, Valea Boroş, Valea Capelei, Valea Întunecoasă, Valea lui Antaloc, Valea Rece; 11. Comuna Lunca de Sus: Lunca de Sus, Comiat, Izvorul Trotuşului, Păltiniş-Ciuc, Valea Ugra; 12. Comuna Mădăraş: Mădăraş; 13. Comuna Mihăileni: Mihăileni, Nădejdea, Văcăreşti, Livezi; 14. Comuna Păuleni: Păuleni-Ciuc, Delniţa, Şoimeni; 15. Comuna Plăieşii de Jos: Plăieşii de Jos, Caşinu Nou, Iacobeni, Imper, Plăieşii de Sus; 16. Comuna Racu: Racu, Satu Nou; 17.Comuna Siculeni: Siculeni; 18.Comuna Sîncrăieni: Sîncrăieni; 19.Comuna Sîndominc: Sîndominc; 20.Comuna Sînmartin: Sînmartin, Ciucani, Valea Uzului; 21.Comuna Sînsimion: Sînsimion, Cetăţuia; 22.Comuna Sîntimbru: Sîntimbru, Sîntimbru-Băi; 23.Comuna Tomeşti: Tomeşti; 24.Comuna Tuşnad: Tuşnad, Tuşnadu Nou, Vrabia.
Copyright © 2017 Csík Leader