Proiecte finalizate

Mai jos sunt disponibile fișele proiectelor finalizate, realizate în conformitate cu prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală versiunea 08 (Anexa nr. 4 - Prezentare proiect). 
Proiecte finalizate


Măsura M1/1A - Înființare prin cooperare a formelor de integrare agricole și de mediu


Măsură M2/2B - Sprijinirea tinerilor fermieri


Măsura M4/4A - Protejarea patrimoniului natural


Măsura M5/6A - Înființarea întreprinderilor nonagricole


Măsura M6/6A - Dezvoltarea întreprinderlor neagricole:


Măsura M7/6A - Investiții pentru ocuparea grupurilor marginalizate


Măsura M8/6B - Dezvoltarea armonioasă a spațului rural


Măsura M10/6B Ocrotirea moștenirii rurale:


Măsura M11/6B - Îmbunătățirea infrastructurii și dezvoltarea societății civile:


înapoi

Copyright © 2017 Csík Leader