Monitoring

 • Proiecte finalizate

  Mai jos sunt disponibile fișele proiectelor finalizate, realizate în conformitate cu prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală versiunea 08 (Anexa nr. 4 - Prezentare proiect). 

  mai departe

 • Evaluare SDL

  Evaluare SDL

  Documentul reprezintă evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 în perioada 18.11.2016-1.10.2018 și este elaborată de către Asociația LEADER „Csík”.

  mai departe

 • Rapoarte lunare

  Rapoarte lunare

 • Rapoarte trimestriale

  Rapoarte trimestriale

Copyright © 2017 Csík Leader