GAL Csík LEADER

Teritoriul LEADER „Csík” este compus din 24 UAT – 2 orașe mici și 22 comune, reprezentând în totalitate 71 de localități, o suprafață totală de 1967,14 km2, populația totală 71905 locuitori, rezultând o densitate de 36,55 locuitori/km2.

Acest parteneriat are ca scop dezvoltarea satelor și a comunităților rurale. Grupul de Acțiune Locală  care acoperă aria LEADER cuprinde, cu excepția Municipiului Miercurea Ciuc, toate localitãțile din Depresiunea Ciucului, din Bazinul Casinului și din Valea Ghimeșului.

Echipa GAL Csík LEADER:

Mátéffy Mária - director executiv, 0745 654 922, office@csikleader.ro
Berényi Ágnes - expert implementare - evaluare, 0757 070 135, berenyiagnes@csikleader.ro
Berényi Ildikó - responsabil financiar-contabil, 0757 070 133, berenyiildiko@csikleader.ro
Butyka Loránd - expert implementare - monitorizare, 0746 150 845, butykalorand@csikleader.ro
Koszta Csaba János - expert implementare - evaluare, 0743 992 806, kosztacsaba@csikleader.ro 
Köllõ Tímea - animator, kollotimea@csikleader.ro (Contract de muncă suspendat pe perioadă determinată - concediu de creșterea copilului)

Kedves Imre - cenzor

                  

înapoi

Copyright © 2017 Csík Leader