Urarea președintelui

Conform tradiției condițiile aspre de viață și-au pus amprenta asupra oamenilor din Depresiunea Ciucului. 

Cu toate că în mod oficial nici o argumentare științifică nu a putut susține această ipoteză, natura a conferit populației calități care i-a servit la îmbunătățirea condițiilor de trai:  localnicii au devenit cumpăniți la vorbe, hotărâți și statornici la fapte. Astfel au reușit în cursul secolelor să se integreze într-un mediu care nu le oferea avantaje economice, nici confort, și mult timp nu le-a asigurat nici siguranță. Cu toate acestea, oamenii locului, au prins rădăcini pe aceste meleaguri, și s-au folosit de toate mijloacele pentru a construi un mediu ambiant specific, care să le încãlzească sufletul.
 Rezultatele acestor eforturi sunt gospodăriile îngrijite de la Tușnad-Băi până la Sândominic, specificitățile localităților din Casin și din Ghimeș, și nenumeratele urme ale activităților omenești, cu care pe drept se mândrau strămoșii noștri.

Din păcate s-au abătut vremuri grele asupra noastră și ideologiile violente au rănit imaginea localităților și sufletele oamenilor.

O generație de oameni a trebuit să înfrunte viscolul istoriei, urmând ca, la zorii erei noi,  să evaluăm pagubele și să ne îndreptăm spre viitor, urmând valorile adoptate de noua societate. Orbiți de lumina puternică a idealurilor, multă vreme nu ne-am dat seama, că am părăsit calea strămoșilor, și viața care se forma sub mâinile noastre ne este străină. Realizând faptul cã procesul de conservare a comunității și dezvoltarea socio-economică este posibil numai prin întoarecerea la propriile rădăcini, am folosit noile metode pentru a contura viziunea unei zone viabile. Din aceste considerente s-a realizat planul de dezvoltare a Grupului de acțiune locală LEADER „Csík”, și oameni locali s-au angajat  pentru implementarea lui, cu convingerea că în ciuda condițiilor financiare nefavorabile, sprijinindu-ne pe tradiții și utilizãnd cunoștințele actuale putem să restabilim condițiile de viață într-un mediu natural sănătos, care oferă siguranță economică și socială.

András Zoltán,
președinte

înapoi

Copyright © 2017 Csík Leader