Elnöki köszöntő

Hagyományosan azt tartják, hogy a Csíki-havasok lábainál a zord életkörülmények rányomták bélyegüket az itt lakó emberekre. 

Bár az összefüggést tudományosan még senki sem tudta kimutatni, a természet a csíki lakosságot számos olyan tulajdonsággal ruházta fel, amelyek a megélhetésüket szolgálja: szûkszavú, céltudatos és kitartó. Így tudott az évszázadok során megmaradni és beilleszkedni egy olyan környezetbe, amely nem nyújt kiemelkedő gazdasági lehetőséget, nem szolgálja a kényelmét és hosszú időn keresztül még biztonságosnak sem volt mondható. Ennek ellenére az itt élő emberek fokozatosan megszerették és belakták a havasok által körülvett medencét, és minden lehetőséget
 megragadtak, hogy egy sajátságos és szívüknek tetsző élő környezetet alakítsanak ki. Ennek az igyekezetnek az eredménye a Csíki-medence takaros települései Tusnádfürdőtől Csíkszentdomokosig, a Kászonok és a Gyimesek sajátságos világa, és az emberi tevékenységnek számos nyoma, amelyekre őseink is büszkék voltak.

Sajnos jöttek rossz idők és erőszakos ideológiák, melyek mély sebeket ejtettek a térség arculatán és az emberek lelkében.

Egy emberöltőnek kellett eltelnie tomboló és romboló vihar közepette, hogy új virradatra kelve
 felmérhessük a keletkezett károkat, és egy megváltozott világrend értékeit követve elinduljunk egy remélt jobb kor felé. A vakító fénybe nézve sokáig nem vettük észre, hogy letértünk eleink ösvényéről, és a kezünk alatt alakuló élettér egyre idegenebbé válik. De amikor már kezdett nyilvánvalóvá válni, hogy a helyi közösség megmaradásának és gazdasági-társadalmi fejlődésének útja a gyökerekhez való visszatérés, új módszereket és eszközöket használtunk fel, hogy körvonalazzuk egy életképes térség kialakulásának útját. Ennek érdekében készült el a Csík LEADER Helyi Akciócsoport fejlesztési terve, amelynek gyakorlatba ültetését elkötelezett és a közösségi munkát felvállaló helyi emberek vállalták el. Tesszük mindezt azzal a meggyőződéssel, hogy a zord természeti és gazdasági időkben is, a hagyományokra támaszkodva, a mai tudás felhasználásával vissza tudjuk állítani a természetközeli, megélhetést és társadalmi-szociális biztonságot nyújtó környezetet.

András Zoltán
elnök

vissza

Copyright © 2017 Csík Leader