Konferencia felhívás

[ 2016-06-22 ]
Hogyan tovább? Fejlesztési esélyek és korlátok vidéki térségben címmel szervezünk vidékfejlesztési konferenciát Csíkszeredában a Sapientia EMTE csíkszerdai Karán 2016. június 24-én.

A vidéki helyek, az endogén adottságok széleskörű fölértékelődése új folyamatok sorát indította el, s mindez – a Székelyföldi térség számára is új kihívásokat és új lehetőségeket hoz előtérbe. Ezekre – meggyőződésünk szerint- szakmailag helytálló és társadalmi szempontból hasznos válaszokat akkor adhatunk, ha a lokális/regionális tér és társadalom megtalálja a globális trendekhez való viszonyulás rugalmas és kreatív mintáit.

A Konferencia plenáris előadója dr. Kovách Imre, Az MTA Szociológiai Kutatóintézetének kutatója, egyetemi oktató.

Ez a rendezvény kiváló alkalom arra is, hogy felelevenítsük az 1996-ban megfogalmazott Cork-i Dekrétum máig érvényes célkitűzéseit (A vidékfejlesztés méltán híres dokumentumának 10 éves évfordulóján 2006-ban szintén Csíkszeredában szerveztünk hasonló konferenciát).

A konferencia célja kettős:

  • Számbavétel, szakmai mérleg készítése a székelyföldi térség rendszerváltás utáni vidékfejlesztési, helyi fejlesztési eredményeiről és aktuális továbblépési lehetőségeiről. Elsősorban azokra a folyamatokra, eredményekre, sikeres programokra kívánunk összpontosítani, amelyek jelentős részben vagy egészében a térség településeinek adottságaira, belső erőforrásaira (bottom-up modellek) alapozódtak. Előadásokat, bemutatókat várunk minden olyan területről (intézményi keretek, szerveződési formák kialakítása és működtetése, lokális vagy nagyobb léptékű sikeres programok, tudástranszfer és képzés, vidékfejlesztési innovációk, szakpolitikai kezdeményezések, a vidékfejlesztéssel szorosan összefüggő térségi folyamatok elemzése, a nyilvános tematizáció gyakorlata, vidékkutatás stb.), amely eddig elért eredményeket, a vidékfejlesztés meghatározó folyamatokat mutat be.
  • Előadásokat, prezentációkat várunk a megújuló európai vidékfejlesztés, az új vidékfejlesztési paradigma szemléleti, módszertani kérdéseiről új szempontok vagy más térségekhez köthető modellszerű megoldások, tapasztalatok bemutatása révén.
A Konferencia anyagát a szervezők 2016 októberében önálló kiadványban jelentetik meg. A max. 15 000 leütést tartalmazó kéziratok beküldésének határideje 2016.szeptember 30.

A konferencia résztvevői számára lehetőséget kínálunk 2016. június 22-23-án "A Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén megvalósult projektek" szakmai tanulmányúton való részvételre. A tanulmányúton való részvétel önköltséges.

Rendezvényünkre szeretettel várjuk az előadókat, a vidékfejlesztés gyakorlati és elméleti kérdései iránt érdeklődőket, a térségi vidékfejlesztés szakmai, intézményi szereplőit.

vissza

Copyright © 2017 Csík Leader