Minőséget teremtünk

LEADER

LEADER - ALAPISMÉRVEK:

A LEADER az országos vidékfejlesztési terv negyedik pillére.
Megkülönböztethetõ elõnyei és sajátosságai:

- Építészeti, gazdálkodási sajátosságok
- Megõrzött természeti és néprajzi értékek

LEADER ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA:

Elismerje, újból felismertesse a:

1.) Vidéki területek sokféleségét,
2.) Egyediségének elõnyeit,
3.) Térség sajátos jellemzõit.
 
SZOLGÁLTATÓ VIDÉK ÉS ENNEK GAZDÁLKODÁSA

Alapelvek:
 1. Terület-alapú megközelítés
 2. Alulról építkezés (Helyi szereplõk bekapcsolódnak a területüket érintõ fejlesztésekbe, sõt meghatározzák azokat)
 3. Sajátos irányítási és finanszírozási módszerek, helyi bankok bevonása
 4. Partnerség elve: Civil, közszféra, vállalkozó - másképp lát, de gondolataikat egyesítik a tervben
 5. Innováció: a vidéki felelõsséget kialakítani, erõsíteni.
 6. Integrált megközelítés - nem csak egy ágazatot hozunk helyzetbe.
 7. Hálózatépítés elve: A LEADER - közösségek hálózatba szervezõdnek pld. ugyanazon gazdasági szektor szereplõi között vagy hasonló adottságú és lehetõségekkel rendelkezõ szereplõk között.
Általános vidék-infrastruktúra fejlesztés:
 
- jövedelmi helyzet javítása
- elvándorlás csökkentése
- életkörülmények ( élettér) javítása
- munkahely teremtés
- települési arculat megújítása
 
A forráselosztás elõfeltétele:
 
- térségi gazdaságfejlesztési irányok összehangolása
- fenntartható projektek kialakítása
- tájékoztatás, ösztönzés (civil, gazdálkodó)
 

Alapszolgáltatásokat javítani lehet a LEADER segítségével!
 • Terek kialakítása. Helyi identitás erõsítése
 • Helyi piacok - helyi fogyasztás
 • Legalább helyi védettséget élvezõ épületek, településrészek felújítása - lehetõség szerint szolgáltatási tevékenységgel ellátva!
 • Természeti, történelmi, kultúrtáji elemek megóvása, fejlesztése.
Azok a LEADER-akciócsoportok fognak elõre lépni, amelyek helyesen mérik fel adottságaikat és lehetõségeiket, képesek jól meghatározni a kitörési irányokat és átültetni a gazdálkodói szemléletet a helyi tervek és stratégiák kialakításában.
Jelen honlapon megjelenített vélemények nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság hivatalos álláspontját.